Kontakt/styrelsen

Styrelse

Ordförande
Ingela Nätterlund

Vice Ordförande
Gerd Gustafsson

Kassör
Vivianne Andersson

Sekreterare
Berith Sjöstedt

Ledamot
Jytte Nissen

Ersättare

Mona Henningsson

Ledamot
Barbro Ekman

Suppleant
Jarl Helgegren

Suppleant
Vivi-Anne Andersson

Webbredaktör
Diana Havsöö

Revisor
Ingemar Dahlqvist

Revisor
Birgitta Jacobsson