Sommarläger Solgården

SOMMARLÄGER 2023

Intresseanmälan och mer information finns om du klickar på bilagan
Solgården Gaddesanna.
Lägret som vi har haft vid Solgården, Gaddesanna, men som inte
har varit på några år, på grund av pandemin eller för få deltagare,
Vi vill kolla hur intresset är för detta i år.
Därför skickar vi ut en intresseanmälan, och kollar hur stort
intresset är. Vi vill ha svar så snart som möjligt, dock senast den
28 februari.
Vi kommer att ha lite lekar, boule och tipspromenader.
Totalt finns det 63 platser, varav 16 platser är i stugor.
Förutom det natursköna läget, med egen badstrand finns det
många besöksmål i närheten, t ex naturupplevelser på Halle- och
Hunneberg, Trollhättan med sina slussar och Vänersborg med sitt
Skräcklan.